Værdigrundlag for os....

  At medvirke til at jeres barn oplever respekt,dialog og tillid sammen med os...

  - at alle er ligeværdige medspillere..

  - at alle har medbestemmelse og frie valg, under vejledning

  - at alle oplever gode sociale, emotionelle og trygge rammer