Grunduddannelse til dagplejer

 • Førstehjælp ... Som har ansvar for  børn.
 • Det pædagogiske måltid
 • Samspil og relationer i pædagogisk arbejde.
 • Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge.
 • Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde.
 • Forældre samarbejde i pædagogiske dagtilbud.
 • Marte Meo.
 • Social- og sundhedsassistent
 • Sundhedssekretær
 • Kompetencer i sanseintegration og motorik til børn.
 • Sproglig forståelse